Önce İş Güvenliği: Nedir, İş Güvenliğini Sağlayan Ürünler Nelerdir?

İş güvenliğini sağlayan ürünler.

İş güvenliği” denildiğinde muhtemelen çoğu kişinin aklına, üzerinde erkek bir karakterin bulunduğu “Önce İş Güvenliği” yazılı sarı levha geliyordur. Fakat iş güvenliğinin bundan daha fazlası olduğunu söylememize gerek bile olmadığını biliyoruz. Yine de iş güvenliği nedir, iş güvenliği olmazsa ne olur gibi konuları sizinle paylaşarak iş güvenliğinin önemini anlatmak istiyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Öncelikle, günlük hayatta iş güvenliği olarak bahsettiğimiz bu kavramın asıl adının “iş sağlığı ve güvenliği” olduğunu ve İSG şeklinde kısaltıldığını söylemeliyiz. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile anayasal bir temele dayandırılan bu kavram sayesinde, iş yerinde meydana gelebilecek olumsuz durumlar ya da uzun dönemde işçilerde meydana gelebilecek meslek hastalıklarına karşı tedbir alınabiliyor. İş güvenliğinin amacı; işçinin sağlık durumunu ya da hayatını etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak. İş güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemlere dikkat edilerek hem işçi hem işveren hem de iş yeri oluşabilecek manevi ve maddi zararlardan korunmuş oluyor.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi.

İş Kazalarının Başlıca Sebepleri Nelerdir?

İşçilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerle ya da iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterince tedbir alınmamasından dolayı yoldan geçen insanların bile başlarına gelen olumsuz haberlerle neredeyse her gün karşılaşıyoruz. Hatta bu kazalar bazen ölümle bile sonuçlanabiliyor. Peki, bu durumlara sebep olan iş kazalarının nedenleri nelerdir? İşverenden ya da işçiden kaynaklanabilecek sebepleri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz:

  •         Kullanılmakta olan iş makinelerinin yeterli derecede tanınmaması ya da talimatlara uygun bir şekilde kullanılmaması,
  •         Çalışma ortamının dikkat dağıtıcı düzeyde dağınık olması,
  •         İş yerlerinde güvenlik donanımlarının yetersiz olması,
  •         İşçilerin uzun mesai saatleri ya da işçilerin çalışamayacak şekilde hasta olduğu halde çalıştırılmaları,
  •         İşçilerin sağlık, fiziksel ya da psikolojik özelliklerine uygun olmayan alanlarda çalıştırılmaları,
  •         Dikkatsiz bir şekilde iş sürdürülmesinden kaynaklı olarak oluşabilecek kazaları öngörmemek ya da görmezden gelmek,
  •         İş güvenliği ürünlerinin kullanılmaması ya da eksik kullanılması.

İş güvenliği için gerekli giysiler.

İş Kazalarını Önlemek İçin Önemli Bir Etken: İş Güvenliği Ekipmanlarının Kullanılması

Gördüğünüz gibi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçiye de işverene de görev düşüyor. Hem işverenin hem de işçinin dikkat etmesi gereken noktalardan biri ise iş güvenliği malzemelerinin kullanımı. İş güvenliği ürünlerini kullanarak oluşabilecek pek çok kazayı engellemek ve kayıpların önüne geçmek mümkün. Peki, iş güvenliğini sağlayan başlıca ürünler hangileridir?

Levhalar ve Uyarılar

İş yerlerinde, inşaat alanlarında ya da herhangi bir kurumda; acil çıkış, girilmez, elektrik çarpma tehlikesi gibi levhalar olmadığında hem çalışanların hem de ziyaretçilerin zarar göreceği durumlar meydana gelebilir. Aynı zamanda yol çalışmalarının olduğu bölgelere yerleştirilen reflektörlü dubalar da hem işçilerin hem de çalışmayan ama alanda olan insanları korumak için oldukça önemlidir. Bu nedenle gerekli alanlarda, insanları yönlendiren uyarıların var olması gerekmektedir.

Manşonlu Kulaklık ve Kulak Tıpası

Sanayi, havalimanı gibi gürültünün yoğun olduğu ortamlarda çalışmak, çalışanların duyma duyularını olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Manşonlu kulaklıklar böyle çalışma ortamlarında ekstra sese maruz kalan çalışanların kulaklarının korunması için oldukça önemlidir. Kulak tıpaları ise daha az ses seviyesine sahip alanlarda ya da elektrikli el aletleri kullanımında sağlığı koruyan bir üründür.

İş güvenliği için mansonlu kulaklık.

İş Güvenliği Giysileri

Eldiven, tulum, pantolon, mont, ayakkabı, koruyucu dizlik ya da gözlük… İş güvenliği giysileri sayesinde işçilere gelebilecek fiziksel zararların oranı düşürülebilir. Örneğin; fosforlu montlar ya da pantolonlar sayesinde gece görüşün zor olduğu alanlarda çalışan işçiler daha kolay bir şekilde fark edilebilir. İşçi eldivenleri, kaynak gözlükleri çalışma sırasında uzuvlara gelebilecek zararların önüne geçilebilir ya da kimyasal önleyici tulum sayesinde kimyasal ilaçlarla, ürünlerle çalışan işçilerin kimyasallarla teması engellenebilir.

İş güvenliği için gerekli ürünler.

Baret ve Maske

Çalışanların kafalarına düşebilecek herhangi bir nesnenin olduğu ya da çalışanların düşme ihtimalinin olduğu alanlarda baret hayat kurtarıcı bir iş güvenliği malzemesi olabilir. İş yerinde alınacak diğer güvenlik önlemlerinin yanı sıra baret giyilmesi önemlidir. Tozlu ortamlarda ya da maden gibi tehlike arz edebilecek mekânlarda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı maskelerin varlığı da hayati önem taşır.

İş güvenliği için ihtiyacınız olan ürünler Koçtaş’ta!